Kho hàng không kéo dài

Kho hàng không kéo dài

Với Kho hàng không kéo dài của chúng tôi đặt tại khu công nghiệp Yên Bình và khu công nghiệp Yên Phong, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ xuất nhập khẩu ưu đãi để tránh lãng phí thời gian và ùn tắc tải hàng tại nhà ga hàng hóa sân bay Nội Bài.

khovan

Dịch vụ của chúng tôi:

• Vận chuyển giữa Nhà ga hàng hóa Sân bay Nội Bài - Nhà ga Hàng hóa Sân bay Ngoại tuyến Nội Bài

• Dịch vụ sàng lọc, cân, nhập, xuất tại nhà ga hàng hóa ngoài sân bay