Vận tải đường biển (LCL/FCL)

Vận tải đường biển (LCL/FCL)

Trở thành thành viên của WCA từ năm 2019 và JCTrans từ năm 2022, JetLink tự tin mở rộng phạm vi phục vụ đi khắp các châu lục và trở thành đối tác vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hoá tin cậy của các khách hàng trên thế giới. 

JetLink Việt Nam tự tin là đối tác vận chuyển xuất khẩu hàng hoá đến khắp nơi trên thế giới.  

Thị trường chính của JetLink Việt Nam : Mỹ, Hàn, Nhật, Trung Quốc, Singapore.

ID WCA Member: 120131

ID JCTrans Member: 122443


cang-bien1

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
+ Hàng hóa nguyên container (FCL), ít hơn container (LCL) đến tất cả các điểm đến trên thế giới.

+ Vận chuyển hàng hóa ngoài khổ (OOG)

+ Dịch vụ đường biển - đường hàng không kết hợp.

+ Làm thủ tục hải quan và lập hồ sơ.

+ Hàng công trình.


ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

jetlink-doi-tac-sea1