Dịch vụ thông quan TMĐT

Dịch vụ thông quan TMĐT

JetLink cung cấp giải pháp đặc biệt cho hàng hoá quốc tế của thị trường Thương mại điện tử xuyên biên giới với kho Quốc tế của JetLink.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Giao hàng đã thông quan nhập khẩu (DDP)
  • Giao Chưa Nộp Thuế (DDU)
  • Hoàn thuế
  • Miễn thuế