Danh mục hàng hóa không vận chuyển

Hàng hóa cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật

Giống thủy sản hoặc thủy sản cấm khai thác, hạn chế khai thác

Đông và thực vật hoãng dã quý hiếm

Thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu sản xuất thuốc thực vật

Thuốc thú y và nguyên liệu sản xuất thuốc thú y

Máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng và bàn, thiết bị trò chơi cho casino

Pháo các loại

Các loại văn hóa phẩm cấm phổ biến và lưu hành

Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất làm dùng thuốc và thuốc phóng xạ

Trang thiết bị, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho quân sự, công an, quân trang

Vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ và các loại vũ khó có tính năng tương tự

Hàng hóa cấm vận chuyển đường hàng không

Các mặt hàng thuộc nhóm khác

Chất ăn mòn, bao gồm axit, ắc quy, pin,...

Chất độc và chất có khả năng lây nhiễm

Chất oxy hóa, chất hữu có có chứa oxy

Chất phản ứng khi tiếp xúc với nước tỏa ra khí dễ cháy

Chất có khả năng tự bốc cháy

Chất rắn dễ cháy

Chất lỏng dễ cháy

Chất khí dễ cháy

1
Bạn cần hỗ trợ?