Frequently asked questions

 • Gồm:
  – Vũ khí và các vật phẩm tương tự;
  – Pin, sạc dự phòng và các sản phẩm tương tự.
  – Trang sức, hàng điện tử và các hàng hóa giá trị cao (điện thoại, laptop, …)
  – Nước hoa, mỹ phẩm dạng xịt; chất lỏng; chất bột (trừ sữa bột nguyên seal).
  – Khí làm lạnh; chất nổ, khí gas dễ cháy; chất rắn gây cháy; hợp chất oxy hữu cơ.
  – Chất độc; chất lây nhiễm, chất phóng xạ, chất ăn mòn, chất có từ tính, vật liệu oxy hóa.
  – Một số mặt hàng khác theo quy định hàng không.
  Lưu ý: Shop khai đúng thông tin hàng hóa để GHTK phân loại và có hình thức vận chuyển hợp lý (Đường bay, đường bộ), nếu không hàng hóa có thể bị thu giữ tại cơ quan an ninh hàng không hoặc bị phạt vì cố tình vận chuyển hàng cấm bay
 • Gồm:
  – Vũ khí và các vật phẩm tương tự;
  – Pin, sạc dự phòng và các sản phẩm tương tự.
  – Trang sức, hàng điện tử và các hàng hóa giá trị cao (điện thoại, laptop, …)
  – Nước hoa, mỹ phẩm dạng xịt; chất lỏng; chất bột (trừ sữa bột nguyên seal).
  – Khí làm lạnh; chất nổ, khí gas dễ cháy; chất rắn gây cháy; hợp chất oxy hữu cơ.
  – Chất độc; chất lây nhiễm, chất phóng xạ, chất ăn mòn, chất có từ tính, vật liệu oxy hóa.
  – Một số mặt hàng khác theo quy định hàng không.
  Lưu ý: Shop khai đúng thông tin hàng hóa để GHTK phân loại và có hình thức vận chuyển hợp lý (Đường bay, đường bộ), nếu không hàng hóa có thể bị thu giữ tại cơ quan an ninh hàng không hoặc bị phạt vì cố tình vận chuyển hàng cấm bay
1
Bạn cần hỗ trợ?