Câu hỏi thường gặp

 • Quý khách có thể liên hệ tổng đài 1900 2013 để được hỗ trợ tư vấn tạo đơn
  Quý khách truy cập đường link sau và đăng nhập vào hệ thống của JetLink để tạo đơn: https://jetlink.vn/business
  Quý khách có thể tải ứng dụng của JetLink trên các hệ điều hành ios/android để đăng nhập và tạo đơn
  - Hoặc 
  Quý khách có thể tới các văn phòng JetLink gần nhất để giao dịch. Mạng lưới các văn phòng của JetLink, quý khách có thể xem thêm tại: https://jetlink.vn/home/buu-cuc
 • JetLink có những chính sách ưu đãi dành riêng cho các khách hàng thường xuyên, để biết thêm thông tin chi tiết về các ưu đãi vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 2013 để được trợ giúp.
 • 1 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của KH:
  KH phải chịu phạt 8% Cước phí Dịch vụ của Cước phí Dịch vụ của tháng vi phạm, đồng thời có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho JL và các bên liên quan (nếu có) trong trường hợp:
  a. Thiệt hại xảy ra có nguồn gốc từ KH;
  b. Bưu gửi thuộc trường hợp vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính theo quy định tại Điều 12 Luật Bưu chính.
  c. Bưu gửi không được gói, bọc theo hướng dẫn của JL hoặc theo quy định của pháp luật.
   
  2 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của JL:
  JL có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ khi lỗi hoàn toàn thuộc về JL. 
  a. Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn: Mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do JL thì thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật bưu chính hiện hành (4 lần cước phí ).
  b. Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa hoặc giấy tờ có giá trị (bao gồm 4 loại giấy tờ sau: phiếu quà tặng, phiếu giảm giá, phiếu học, phiếu mua hàng hoặc giấy tờ có giá trị tương đương với phiếu mua hàng): Bồi thường theo thiệt hại thực tế, căn cứ vào: (i) Giá trị thu hộ; hoặc (ii) Cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi (được hiểu là trị giá Bưu gửi ghi trên hóa đơn có giá trị pháp lý, ghi rõ nội dung hàng hóa trên hóa đơn; hoặc Giá trị thấp nhất của Bưu gửi tham khảo thị trường của 3 website bán hàng tại Việt Nam). JL sẽ thực hiện việc bồi thường như sau:
  b.1 Trường hợp Bưu gửi bị mất:
  KH có trách nhiệm khai giá giá trị hàng hóa trên hệ thống của JL. Đây sẽ là cơ sở cho việc xác định giá trị bồi thường như sau:
  Giá trị khai giá dưới 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng) và có đầy đủ hóa đơn có giá trị pháp lý. JL sẽ bồi thường 100% giá trị khai giá hàng hóa và mức bồi thường tối đa là 2.000.000VNĐ (Hai triệu đồng) cho một đơn hàng. Trong trường hợp KH không khai giá trên hệ thống của JL, JL sẽ bồi thường theo giá trị hàng hóa và mức bồi thường tối đa là 04 (bốn) lần cước phí vận chuyển sử dụng.
   
  Giá trị khai giá từ 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng) trở lên và có đầy đủ hóa đơn có giá trị pháp lý. JL sẽ bồi thường 100% giá trị khai giá hàng hóa và mức bồi thường tối đa là 10.000.000VNĐ (Mười triệu đồng) cho một đơn hàng. Trong trường hợp KH không khai giá trên hệ thống của JL, JL sẽ bồi thường theo giá trị hàng hóa và mức bồi thường tối đa là 04 (bốn) lần cước phí vận chuyển sử dụng.
   
  b.2 Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:
  Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể như sau:
  Giá trị đền bù =  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x mức đền bù theo bảng bên dưới
   
  Bảng giá trị đền bù đối với hàng hóa hư hỏng:
   

  Loại Hư Hỏng 

  Mức đền bù bưu gửi 

  Giá trị đền   

  • Rách, vỡ, ướt thùng hàng 

  5% 

  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 5% 
  Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm và phụ kiện còn nguyên vẹn. 

  10% 

  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 10%

   Kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kích hoạt nguồn, sản phẩm và phụ kiện còn nguyên vẹn.

  20% 

  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%

  Mất phụ kiện, sảm phẩm còn nguyên vẹn

  20% 

  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%

  Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 1% đến 30%

  30% 

  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 30%

  Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 31% đến 50%

  50% 

  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%

   Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại vượt quá 50%

  100% 

  Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

   

  Lưu ý đối với chính sách đền bù đơn hàng bị mất, hư hỏng:
  - Mức độ hư hỏng của hàng hóa và giá trị Bưu gửi tham khảo thị trường của 3 website bán hàng tại Việt Nam sẽ do JL xác minh.
  - Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng dưới 50% thì Khách hàng sẽ là người giữ hàng; Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng từ 50% trở lên thì JL sẽ giữ hàng.
  - Trường hợp hàng hóa bị mất, hư hỏng 1 sản phẩm trong bộ sản phẩm đi liền thì mức đền bù được:
  Xác định theo sản phẩm, tính chung cả bộ nếu JL giữ hàng.
  Xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng sản phẩm nếu Khách hàng giữ hàng.
  - Trường hợp hàng hóa  bị mất, hư hỏng 1 sản phẩm trong cùng 1 đơn hàng nhưng không đi liền theo bộ thì mức đền bù được xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng, không đền bù cả đơn hàng.
  - Trường hợp JL phát hiện Bưu gửi bị hư hỏng sau khi nhận, thì JL sẽ đền bù tương ứng với mức độ hư hỏng theo Bảng giá trị đền bù hàng hóa hư hỏng như trên. 
   
  b.3 Trường hợp Bưu gửi quá 15 (mười lăm) ngày không xử lý:
  Nếu JL giữ hàng quá 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày nhận hàng nhưng không giao hoặc tính từ ngày giao hàng không thành công nhưng không trả, thì JL sẽ đền bù đơn hàng như chính sách mất hàng (trừ trường hợp hai bên đang có tranh chấp về đơn hàng hoặc JL trả hàng nhưng người gửi từ chối nhận hàng từ 3 lần trở lên).
   
  c. Lưu ý chung về chính sách bồi thường:
  - JL sẽ chỉ bồi thường trực tiếp cho Khách hàng/Ngưởi gửi, trường hợp Khách hàng/Ngưởi gửi có email chỉ định việc bồi thường thực hiện cho Người nhận thì JL sẽ bồi thường cho Người nhận theo email của Khách hàng/Ngưởi gửi. 
  - Giá trị bồi thường trong các trường hợp trên đã bao gồm hoàn trả lại cước phí dịch vụ đã sử dụng.
  - Đối với Bưu gửi là các Giấy tờ có giá trị thì thời gian sử dụng Giấy tờ có giá trị kể từ khi JL nhận hàng phải còn thời hạn sử dụng tối thiểu là 03 (ba) tháng. Trường hợp Bưu gửi không đạt điều kiện này thì JL được miễn trách nhiệm đền bù.
  - Trong mọi trường hợp mức bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
  - Trong mọi trường hợp không xác định được giá trị Bưu gửi (Không có Cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi và không yêu cầu thu hộ): Bồi thường bốn (04) lần cước phí dịch vụ/đơn hàng.

  3 Thời hạn bồi thường:
  Sau khi Các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại theo Điều 8.1 và Điều 8.2 trên, Bên bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn có liên quan đến việc bồi thường cho Bên còn lại. 
  Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

 • Để hỗ trợ cho nhu cầu giao nhận của khách hàng được thuận lợi nhất, JetLink miễn phí thu hộ cho tất cả các khách hàng.
 • Đối soát là quá trình JetLink là quá trình JetLink chuyển khoản tiền thu hộ và phí dịch vụ của các đơn hàng đã được hoàn thành trước lịch đối soát.
  - Tiền đối soát (ĐS) = tiền thu hộ - phí dịch vụ - phí bảo hiểm (nếu có)
  Hiện lịch đối soát mặc định của khách hàng thường xuyên (Shop/sàn TMĐT) với JetLink là định kỳ thứ 2/4/6
  - Tới lịch đối soát, JetLink sẽ gửi mail thông báo đối soát cho các khách hàng và sau 24h, các khách hàng sẽ nhận được tiền đối soát.
1
Bạn cần hỗ trợ?