Chính sách bảo mật thông tin

19.06.2019 - 11:04

Chính sách bảo mật dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, truyền tải và bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng (khách hàng & đối tác). Xin hãy đọc hết chính sách bảo mật này để đảm bảo rằng bạn hiểu được cách chúng tôi áp dụng nó. Chính sách bảo mật này bao gồm những vấn đề sau đây:

  • Về chính sách bảo mật thông tin

  • Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

  • Mục đích thu thập, xử lý thông tin

  • Bảo mật thông tin

  • Cách thức liên lạc với chúng tôi

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của JetLink, bạn đã đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật này đồng thời cũng thể hiện sự chấp thuận của bạn đối với các điều khoản sử dụng cũng như chính sách bảo mật.

1. Về chính sách bảo mật thông tin

Jetlink ý thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó. Chúng tôi có trách nhiệm phải quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này được tạo ra nhằm cung cấp những hướng dẫn tổng quát về việc chúng tôi sẽ thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào; cũng như cách mà chúng tôi hỗ trợ bạn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi.

2. Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập một lượng thông tin cá nhân nhất định từ bạn để thực hiện việc quản lý, sử dụng dịch vụ. Nó có thể bao gồm những thông tin như: họ và tên, giới tính, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, hòm thư điện tử (email), nghề nghiệp, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, hình ảnh hay các thông tin mà bạn đã cung cấp cho JetLink lưu trữ, sử dụng và/hoặc xử lý tại từng thời điểm như: chứng minh thư nhân dân, số giấy phép lái xe, số giấy khai sinh, số hộ chiếu,… cùng các thông tin khác có liên quan.

Thông tin về bạn sẽ được chúng tôi thu thập một cách trực tiếp:

a. Khi bạn tiến hành đăng ký tài khoản và/hoặc sử dụng dịch vụ của JetLink;
b. Khi bạn tiến đăng ký tại các biểu mẫu liên quan đến dịch vụ của JetLink;
c. Khi bạn chấp nhận cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên quan thông qua việc tương tác giữa bạn và JetLink bằng các kênh Online và Offline (gặp mặt trực tiếp, giao dịch tại bưu cục, điện thoại, email, website, mạng xã hội,...);
d. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin khiếu nại và phản hồi về dịch vụ;
e. Khi bạn tham gia vào các chương trình hoặc trò chơi mà chúng tôi tổ chức;
f. Khi bạn gửi các thông tin của mình cho chúng tôi vì bất cứ lý do nào.

Thông tin về bạn sẽ được chúng tôi thu thập một cách gián tiếp:

a. Khi bạn truy cập, sử dụng các dịch vụ trực tuyến: chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng việc ứng dụng các công nghệ tự động hóa. Thông tin thu thập có thể bao gồm: địa chỉ giao thức Internet (IP), loại thiết bị di động, hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động, loại trình duyệt, đặc điểm của thiết bị di động, hay danh sách các website truy cập... Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng các thông tin này cho các những mục đích được nêu ở phần 3 dưới đây.
b. Khi bạn truy cập vào Website/Ứng dụng di động JetLink: Chúng tôi có thể thu thập chính xác các thông tin về vị trí thiết bị di động của bạn. Các thông tin này được chúng tôi thu thập, sử dụng cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm cả việc gợi ý dịch vụ và cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến địa chỉ mà bạn truy cập.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người sử dụng (khách hàng và đối tác) sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của JetLink.

Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập các thông tin nói trên hay dữ liệu cá nhân, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi thông qua tổng đài: 1900 2013 (hỗ trợ 24/7).

Lưu ý: Khi bạn không tham gia hoặc không còn đồng ý với các điều khoản thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi, việc sử dụng dịch vụ của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

3. Mục đích thu thập, xử lý thông tin

Việc thu thập, xử lý và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn nhằm đáp ứng cho một hoặc nhiều mục đích được đề cập dưới đây:
a. Để xử lý các yêu cầu về đơn hàng/giao dịch giữa bạn với chúng tôi;
b. Để theo dõi, quản lý, xác thực việc tạo tài khoản hoặc truy cập sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
c. Để ghi nhớ sở thích của bạn từ đó nâng cao trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi bằng cách đưa ra những gợi ý và nội dung hiển thị mà bạn mong muốn;
d. Để cung cấp phương pháp truy cập vào tài khoản của bạn nhanh hơn;
e. Để tiếp nhận, xử lý hoặc hoàn thành một giao dịch hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn về dịch vụ và thông báo cho bạn về những vấn đề dịch vụ cùng các hoạt động bất thường khác của tài khoản;
f. Để thực hiện các điều khoản sử dụng dịch vụ và các thỏa thuận cấp phép giữa người dùng và chúng tôi;
g. Để đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin cá nhân cũng như các quyền, tài sản và sự an toàn của người khác;
h. Để xác định và thẩm tra trong các trường hợp phát sinh;
i. Để kịp thời quản trị bất kỳ bản cập nhật của phần mềm, ứng dụng nào theo thời gian đảm bảo hệ thống của chúng tôi được hoạt động một cách ổn định;
j. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc khách hàng, hướng dẫn, cung cấp các thông tin kịp thời chi bạn, tiếp nhận và xử lý bất cứ các phản hồi nào giữa bạn và chúng tôi;
k. Để duy trì mối liên hệ giữa bạn với dịch vụ của chúng tôi;
l. Để tiến hành cải tiến, nâng cấp dịch vụ (thông qua các ý kiến phản hồi, khảo sát), để phân tích hành vi người dùng nhằm phát triển sản phẩm mới hay thống kê.
m. Để phục vụ cho mục đích tiếp thị đa kênh.
n. Để sử dụng vào việc giải quyết các tranh chấp, tố tụng hoặc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật từ chính quyền hay bất cứ cơ quan nào có thẩm quyền nào có liên quan;
o. Để tiến hành thống kê, nghiên cứu báo nội bộ, sàng lọc nội dung,...
p. Để phục vụ công tác kiểm toán hoạt động kinh doanh của JetLink
q. Để phòng chống, ngăn ngừa mọi hành vi gian lận trái pháp luật liên quan trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ vấn nào phát sinh nào khác.
r. Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;
s. Bất kỳ mục đihcs nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của bạn.

4. Bảo mật thông tin

Bảo mật dữ liệu của bạn và các thông tin cá nhân là một trong những vấn đề quan trọng nhất của chúng tôi. Các thông tin, dữ liệu của bạn sẽ được mã hóa, ẩn danh trong hệ thống. Chỉ có một số nhân viên đặc biệt mới có quyền truy cập vào hệ thống này để thực hiện công tác bảo trì và quản trị dữ liệu thường xuyên.

* Chuyển giao thông tin

Trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ. Các bên thứ ba đó bao gồm:
a. Các công ty con của chúng tôi, các chi nhánh và các đơn vị thành viên có liên quan;
b. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này tùy theo những thay đổi trong hoạt động của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn thông qua thư điện tử hoặc thông qua qua website của chúng tôi trước 01 (một) ngày kể từ ngày chính sách bảo mật thông tin mới có hiệu lực.

Chính sách bảo mật này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo các quy định của pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả các tranh chấp nảy sinh từ chính sách bảo mật này sẽ được điều chỉnh bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

5. Cách thức liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật, an toàn riêng tư của bạn hay các yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà JetLink đang quản lý, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần JetLink Việt Nam
Tổng đài CSKH: 1900 2013
Hotline Miền Bắc: 024 7100 2013 | Miền nam: 028 7100 2013
Email: [email protected]

1
Bạn cần hỗ trợ?