Faster - Realtime

Quản lý đơn hàng dễ dàng

Tra cứu, gửi hàng trực tuyến thuận tiện hơn

Quy trình gửi hàng

4 thao tác đơn giàn để đặt hàng và giao hàng với Jetlink

Đăng ký/Đăng nhập

Bước 1:
Đăng ký/Đăng nhập

Tạo/Truy cập tài khoản quản lý đơn hàng chuyên nghiệp trên hệ thống của JetLink

Gửi hàng và xác nhận

Bước 2:
Gửi hàng và xác nhận

Hoàn thiện thông tin các đơn hàng cần vận chuyển và xác nhận thời gian lấy hàng phù hợp

Lấy hàng và giao hàng

Bước 3:
Lấy hàng và giao hàng

Nhân viên của JetLink sẽ tới lấy hàng trong vòng 15 phút (hoặc theo lịch hẹn) và giao tới địa chỉ theo yêu cầu.

Kiểm tra, theo dõi

Bước 4:
Kiểm tra, theo dõi

Theo dõi hành trình đơn hàng trực tuyến (qua Web/App) và nhận thông báo xác nhận khi hàng đã được giao thành công

Bảng giá dịch vụ

Tuyến

Giá cước

Mức cân đầu

0.5kg tiếp theo

Ngoại thành, huyện, xã

Hàng đặc biệt

Thời gian vận chuyển

Nội thành

Siêu tốc

30,000 đ

Tiêu chuẩn

22.000 đ

0 - 3 kg

+ 3,000 đ

+ 10,000 đ

+ 10,000 đ

Không phụ thu

Trong ngày

Trong hôm sau

Nội Miền

Siêu tốc

45,000 đ

Tiêu chuẩn

35,000 đ

0 - 1 kg

+ 7.000

+ 10,000 đ

0

15%

Trong hôm sau

Trong 2 - 3 ngày

Liên miền đặc biệt

Siêu tốc

50,000 đ

Tiêu chuẩn

40,000 đ

0 - 1kg

+ 15,000 đ

+ 9,000 đ

+ 10,000 đ

+ 0 đ

15%

Sáng hôm sau

Trong 3 - 4 ngày

Liên miền

Siêu tốc

55,000 đ

Tiêu chuẩn

45,000 đ

0 - 1kg

+ 15,000 đ

+ 9,000 đ

+ 10,000 đ

+ 0 đ

15%

Trong hôm sau

Trong 3 - 4 ngày

Khách hàng của chúng tôi

1
Bạn cần hỗ trợ?