Faster - Real time

Quản trị đơn hàng mọi lúc, mọi nơi Đăng ký/Đăng nhập để bắt đầu

Schedule Shipment

4 single truss operations to order and delivery with Jetlink

Đăng ký/đăng nhập

Bước 1:
Đăng ký/đăng nhập

Tạo/Truy cập tài khoản quản lý đơn hàng chuyên nghiệp trên hệ thống của JetLink

Gửi hàng và xác nhận

Bước 2:
Gửi hàng và xác nhận

Tạo/Truy cập tài khoản quản lý đơn hàng chuyên nghiệp trên hệ thống của JetLink

Lấy hàng và giao hàng

Bước 3:
Lấy hàng và giao hàng

Nhân viên của JetLink sẽ tới lấy hàng trong vòng 30 phút và giao tới địa chỉ yêu cầu

Kiểm tra, theo dõi

Bước 4:
Kiểm tra, theo dõi

Theo dõi lộ trình giao hàng, vị trí, thông tin nhân viên giao nhận và nhận thông báo xác nhận khi hàng đã giao thành công

Price list Service

Tuyến

Giá cước

Mức cân đầu

0.5kg tiếp theo

Ngoại thành, huyện, xã

Hàng đặc biệt

Thời gian vận chuyển

Bảng giá dịch vụ

Siêu tốc

đ

Tiêu chuẩn

đ

Our customer

1
Bạn cần hỗ trợ?